Договор Куплі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ

 

 

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

«ТОВАРИСТВО»

 

м. Одеса                                                                                                                       01.03.2016 року

Громадянин України, -----------------------------------, реєстраційний номер облікової картки платника податків платника податків ----------, /паспорт серії -- №------ виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 24.06.2012 року/ що зареєстрований та проживає за адресою: 65000, місто Одеса, вул. Південна  125, квартира 52 (надалі – «Продавець»), з однієї сторони, та

Громадянин України,  -------------------------------, реєстраційний номер облікової картки платника податків ------------, /паспорт серії ЯЯ№000000, виданий Київським РВ ОМУ ГУДМС України в Одеській області, 29.02.2013 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 65000, Україна, місто Одеса, вулиця Щорса, будинок 256,  (надалі – «Покупець»), з другої сторони, а разом надалі за текстом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
 2. Продавець передає Покупцю свою частку у розмірі 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» (надалі – «Товариство», що еквівалентно 50000(п’ятдесят  тисяч) гривень 00 копійок (надалі – «Частка»), а Покупець приймає її з усіма правами Учасника Товариства.

1.2.      Інформація про ТОВ «ТОВАРИСТВО»: код ЄДРПОУ ----------; місцезнаходження: 65000, Україна, місто Одеса, вулиця Одеська, будинок 1, корпус 25/2; статутний капітал:  50000(п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

1.3.      Продавцю належить Частка у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» у розмірі 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Підприємства.

1.4.      Склад внеску Продавця сформовано за рахунок внесення грошових коштів, що підтверджується довідкою банку «Банк» №25/12 від 28.03.2010 року.

 1. ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРОДАЖУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1.      Ціна Частки, що складає 100% (сто відсотків) Статутного капіталу ТОВ «ТОВАРИСТВО», становить 50000(п’ятдесят  тисяч) гривень 00 копійок.

2.2.      Оплата вартості Частки, вказаної у п.2.1. цього Договору, здійснюється Покупцем до підписання цього Договору.

2.3.      Підписання цього договору Сторонами підтверджує здійснення повного розрахунку між Сторонами та відсутності у сторін будь яких претензій один до одного, а також відсутності у Продавця вимог до ТОВ «ТОВАРИСТВО» щодо повернення вартості частини майна Товариства, пропорційно його частці у статутному капіталі, а також   частки прибутку, одержаного товариством.

 1. НАСЛІДКИ ПРОДАЖУ ЧАСТКИ ДЛЯ СТОРІН.

3.1.      Після підписання Сторонами даного Договору, Продавець втрачає усі права та обов'язки по відношенню до Товариства, що були передбачені відчужуваною Часткою.

3.2.      Після підписання Сторонами даного Договору, Покупець стає по відношенню до Товариства його учасником з усіма відповідними правами та обов'язками.

3.3.      Перехід права власності на Частку, що складає 100% (сто відсотків) Статутного капіталу ТОВ «ТОВАРИСТВА», від Продавця до Покупця відбувається в момент підписання цього Договору. Перехід корпоративних прав учасника ТОВ «ТОВАРСИТВО» від Продавця до Покупця відбувається в момент внесення відповідних змін до Статуту ТОВ «ТОВАРИСТВО» та державної реєстрації вказаних змін  в порядку визначеному законодавством.

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ.

4.1.      Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання

4.2.      Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1. цього Договору та закінчується днем, коли сторонами остаточно будуть виконані всі зобов'язання за даним Договором.

4.3.      Закінчення строку дії цього Договору, не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії цього Договору. Якщо інше прямо не передбачено даним Договором або чинним законодавством України, зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковою угодою або договором про внесення змін до даного Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ______________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ:   ______________________________________________________________ 

Залишити коментар

Likes-pro! Накрутка и продвижение в соц. сетях!

Читайте також

 • Зразок договору підряду

  Зразок договору підряду

 • Договір підряду

  Договір підряду

    Договір підряду з фізичною особою або іншими словами цивільно-правовий договір.   Фізична особа може виконувати роботи як за трудовим

  Детальніше...
 • Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Не мало підприємств України на підставі отриманих  ліцензії та дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки виконують ремонт та технічне обслуговування

  Детальніше...
 • Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати  без директора. Відповідно до стаття 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих

  Детальніше...
 • До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИСТ від 29.11.2016 р. N 12856/20.2/7-16 У зв'язку

  Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Лічильники